• Uçak İkaz Lambası
 • banner1
 • banner8
 • banner7
 • banner3
 • banner 2
 • banner6
 • banner1
 • banner8
 • banner7
 • banner3
 • banner 2
 • banner6

Deniz ikaz lambası uygulama rehberi

DENİZ İKAZ LAMBASI UYGULAMA REHBERİ

Yapıya göre lamba türü belirlenirken aşağıdaki parametreler baz alınır;

•    Gözlem mesafesi (aralık)
•    Dünya'nın eğriliği-kavisi
•    Atmosferik kırılma
•    Atmosferik geçirgenlik (meteorolojik görüş)
•    Deniz seviyesinden yükseklik
•    Gözlemcinin görsel algısı
•    Gözlemcinin göz yüksekliği
•    Gözlem koşulları (gündüz veya gece)
•    Kontrast (arka plan aydınlatması);
•    İşaretlenmiş yanma veya sönüklük
•    Yoğunluk ve karakter
•    İşaretli yapının bariz göze görünmesi (şekil, boyut, renk, yansıtma ve herhangi bir geriye yansıtıcı malzeme özellikleri de dahil olmak üzere)

Seyir yardımcıları ile ilgili sorumluluklar Uluslararası Deniz Fenerleri Otorite Birliğinin yayınladığı dokümanlar doğrultusunda yapılmaktadır.
Ülkemizin taraf olduğu sözleşmelerden IMO SOLAS (Uluslararası Denizcilik Örgütü Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi) 5. bölüm madde 13 ‘de;

''Tüm taraf hükümetler uygulanabilirliği ve gerekliliğini değerlendirdiklerinde; bireysel olarak veya diğer taraf ülke hükümetleri ile birlikte, deniz trafiği hacmine veya risk derecesine göre gerekli yerlere seyir yardımcıları tesis etmeyi üstlenir.
Seyir yardımcılarının benzerlik ve uyumluluğunun en ileri seviyelerde sağlanması amacıyla, taraf ülke hükümetleri; söz konusu seyir yardımcılarının tesis edilmesi aşamasında, uluslararası öneri ve esasları uygun hareket etmeyi üstlenir'' denmektedir.

25 Mayıs 2009 tarih ve 27238 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Seyir Yardımcıları Yönetmenliği” kapsamında Türkiye’nin deniz yetki alanlarında, iç sularında veya kıyılarında mevcut ya da kurulacak seyir yardımcılarının kurulumu, işletimi ve denetimiyle kurulum ihtiyacına ilişkin usul ve esasları, görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir.
Seyir yardımcıları ile ilgili sorumluluklar Uluslararası Deniz Fenerleri Otorite Birliğinin yayınladığı dokümanlar doğrultusunda yapılmaktadır.
Kıyı emniyeti Genel Müdürlüğü, Seyir Yardımcıları Dairesi Başkanlığı bu yönetmenlik kapsamında Fener İdaresi olarak anılmakta olup yönetmenlik kapsamındaki hususlardan bir tanesi madde 6a belirtilen “Kurulacak olan seyir yardımcıları için IALA (Uluslararası Deniz Fenerleri Otoriteleri Birliği) nın konuya ilişkin tavsiye, standart ve örneklerini esas alan düzenlemeler yapmak, IALA kriterlerini göz önünde tutarak gereklilik ve risk analizlerini yapmak; öncelik, ihtiyaç, yer, nicelik ve niteliklerini tespit etmek” ifadesi yer almaktadır. Aynı yönetmenliğin İşleticilerin yetki, görev ve sorumlulukları başlığı altında madde 7a da belirtilen “..… Fener İdaresi tarafından gereklilik analizi yapılarak belirlenen nicelik ve nitelikteki seyir yardımcılarını kurmak” ifadesi yer almaktadır.


Copyright © 2019 Wetra

International Civil Aviation Organization FAA SHGM IALA